Marcel Wanrooy

 

 

Bereikbaar:

 
 
Direct:
Mobiel: 06-51588924
 
 
Kantooradres:
GITP Bestuur & Toezicht
Ptolemaeuslaan 40, 3528 BP Utrecht
Telefoon: 030-6355211
 
 
GITP Organisatieontwikkeling
Telefoon: 088-4487200
 
www.gitp.nl

" Het gaat om de kracht van de eenvoud, maar voor complexe vraagstukken bestaan geen simpele oplossingen."